Kirjoittanut Esa Saarelainen16.12.2014

Onko johtamisnavigaattorisi toiminnassa?

person

Esa Saarelainen
KTM

”Navigointiin sisältyvät kaikki merenkululliset toimenpiteet, kuten aluksen sijainnin määritys, sopivan kulkusuunnan asettaminen ja aluksen turvallisen kulun takaaminen. Tästä toiminnasta vastaa aina aluksen päällikkö. Käytännössä päällikkö delegoi navigointitehtävät vahtipäällikköinä toimiville perämiehille, jotka vuorollaan toteuttavat päällikön valitsemaa reittiä. Päällikön vastuuta ei kuitenkaan voida siirtää, joten esimerkiksi karilleajotilanteessa syytteisiin vastaa aina ensisijaisesti aluksen päällikkö, riippumatta siitä kuka navigoi ja ohjasi alusta (Wikipedia)”.

Merenkulusta lähtöisin oleva termi kattaa nykyisin myös ilmassa ja maalla tapahtuvaan kulkusuunnan määrittämisen oli kulkuväline mikä hyvänsä – vaikka omat jalat. Menetelmiä löytyy jo vuodelta 500, jolloin Sulawesilaiset nykyisestä Indonesiasta käsin asuttivat Madagaskarin. Navigaatio perustui merivirtoihin. Tarvittaessa polynesialaisnavigoija laskeutui alastomana mereen tunnustelemaan vartalollaan heikkoja virtauksia, joita ei muilla keinoilla voinut enää havaita (Diamond). Sittemmin on käytetty aurinkoa, tähtiä, aaltoja, maaperää, lintuja, pilviä, erilaisia mittausvälineitä, kompassia, karttoja, gps:ää ja intertiaa.

Nykyisinkin navigaattorit ovat korvaamattomia apuvälineitä sekä ammattilais- että yksityiskäytössä. Vastuu organisaation asemoinnista, vision ja tavoitteiden määrittämisestä sekä tavoitteiden saavuttamisesta kuuluu sen ”päällikölle”. Hän vastaa laivan päällikön tavoin viime kädessä yhtiön navigoimisesta turvallisesti eteenpäin. Vastuuta voi delegoida ”vahtipäälliköille” tai esikunnalle, mutta sitä ei voi siirtää. Ja jos karille mennään niin…

Millä keinoilla yritysmaailmassa voi navigoida? Navigaation historia perustuu aina ympärillä olevien asioiden tarkkaan havainnointiin ja sen perusteella tehtyihin päätöksiin. Yrityksen menestyksen viime kädessä ratkaisevat asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys. Joskus asiakkailta ja henkilöstöltä tulevat viestit ovat selkeitä ja kovaäänisiä. Toki ne siitä huolimatta saattavat jäädä vaille huomiota jos halu tai osaaminen puuttuvat. Taitava navigaattori osaa reagoida myös niihin signaaleihin, jotka ovat yhtä haasteellisia havaita kuin Intian valtameren merivirtojen suunnanmuutokset. Kurssin muutokset tapahtuvat oikeaan suuntaan ja riittävän ajoissa.

Sulawesilaisen navigaattorin esimerkin mukaan täytyy päällikön laittaa oikeasti itsensä likoon. Asiakkaiden ja henkilöstön aito kuunteleminen antaa tarvittavat tiedot navigoimiselle. Suurin haaste tällä hetkellä ei todellakaan ole tiedon keruu, vaan sen hyödyntäminen. Tutkiminen, kysyminen ja asioista keskusteleminen saavat aina kohderyhmän odotukset nousemaan – asioiden jatkuessa ennallaan ollaan entistä lähempänä pohjakosketusta.

- Esa Saarelainen